Program pesticida

Program pesticida obuhvata uvoz, distribuciju sredstava za zaštitu bilja vodećih svetskih proizvodjača pesticida: Adama, Bayer, Syngenta, Basf, Sharda Cropchem Ltd, Belchim, Stockton Group, Cheminova, UPL.

BENTAGLOBE

AKTIVNA MATERIJA bentazon u obliku Na soli (480 g/l)
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

PRIMENA

Bentaglobe je selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Vreme primene je posle nicanja kukuruza, kada je kukuruz u fazi 1-5 listova (faza 11-15 BBCH skale) a korovi u fazi 2 do 6 listova u količini primene od 3-4 l/ha preparata (30ml- 40ml na 100m2), uz utošak 200 - 400l vode.

SPEKTAR DELOVANJA
dobro suzbija:
> štir obični (Amaranthus retroflexus),
> pepeljuga (Chenopodium album),
> pomoćnica obična (Solanum nigrum),
> teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
> tatula obična (Datura stramonium)
zadovoljavajuće suzbija:
> vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus);
> samonikli suncokret (Helianthus annuus),
> boca obična (Xanthium strumarium)
NAČIN DELOVANJA
Usvaja se preko lišća i minimalno bazipetalno translocira. Inhibira proces fotosinteze što dovodi do blokiranja transporta elektrona. Dovodi do hloroze, a kasnije nekroze i defolijacije listova korovske biljke.
KARENCA
Osigurana je vremenom primene.
NAPOMENA
Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe, nikosulfurona, rimsulfurona. Ne sme se mešati sa fluazifop-b butilom, preparatima na bazi organofosfornih insekticida, a mogućnost mešanja sa drugim preparatima treba prethodno ispitati na manjoj površini. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
DIKAGLOBE 480 S
IMIGLOBE
DILER®
GOLTIX® GOLD
POWERTWIN
Laudis
MERLIN FLEXX
Sekator Plus
BOSS® 300 SL
CORUM®
Deluge
DOBLO®
Maza
HARASS® 75 WG
SHIRO 500 WG
Tuberon
CUSTODIA®
COMRADE®
BUZZ ULTRA® DF
DUETT® ULTRA
PROPULSE 250 SE
AZOXYSTAR 250 SC
AGRODECI
LAIDIR® 10 CS
TEFLIX
NEXT®
DASH®

Kontakti


Miloš Mahović

Direktor prodaje

065 224 52 10


Vladimir Trivković

Regionalni menadžer

064 871 34 58


Bačka

Nikola Đaković

Regionalni menadžer

064 871 34 14


Banat i Centralna Srbija

Danijel Grnja

Komercijalno stručni saradnik

064 871 34 44


Zapadna Bačka

Nikola Terzić

Komercijalno stručni saradnik

064 871 34 54


Južni Banat i Centralna Srbija

Mihailo Bošković

Komercijalno stručni saradnik

064 871 10 69


Srem i Mačva

Dimitrije Dokić

Komercijalno stručni saradnik

064 871 35 17


Južna Bačka

Nemanja Arsenov

Komercijalno stručni saradnik

064 87 13 469


Srednji i Severni Banat