Pesticides Programme

This programme consists of import and distribution of plant protection products in cooperation with the manufacturing leaders: Adama, Bayer, Syngenta, Basf, Sharda Cropchem Ltd, Belchim, Stockton Group, Cheminova, UPL

>Herbicides

DIKAGLOBE 480 S

Dikaglobe 480 S je selektivni translokacioni folijarni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuza.

AKTIVNA MATERIJA dikamba 480g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

1L

+ Preuzmite katalog

ŽUPAZON

Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

AKTIVNA MATERIJA bentazon u obliku Na soli 480g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

1L | 5L

+ Preuzmite katalog

GLIFOTOP

Glifotop je neselektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodisih i višegodišnjih korova na nepoljoprivrednim površinama.

AKTIVNA MATERIJA glifosat - IPA so 480 g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

1L | 20L

+ Preuzmite katalog

MEZOKOR

Mezokor je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

AKTIVNA MATERIJA mezotrion 480g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

250ml | 1L

+ Preuzmite katalog

NIXON

Nixon je selektivni, sistemični translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje uskolisnih - travnih i nekih širokolisnih korova.

AKTIVNA MATERIJA nikosulfuron 40g/l
FORMULACIJA: uljna disperzija (OD)

1L | 5L

+ Preuzmite katalog

SIRAKCID

Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

AKTIVNA MATERIJA fluazifop-p-butil 150g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

1L

+ Preuzmite katalog

ŽUPAN - S

Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

AKTIVNA MATERIJA S-metolahlor 960 g/l
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

500ml | 1L

+ Preuzmite katalog

ŽUPAZAMOX

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.

AKTIVNA MATERIJA imazamoks 40 g/l
FORMULACIJA: koncentrovan rastvor (SL)

200ML | 1L

+ Preuzmite katalog

DILER®

Diler® je selektivni sistemični herbicid namenjien za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu soje, suncokreta i šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA kletodim 120g/l
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

1L | 5L

+ Preuzmite katalog

GOLTIX® GOLD

Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA metamitron 700 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

5L | 10L

+ Preuzmite katalog

GOLTIX® SUPER

Goltix® Super je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA metamitron 350 g/l, etofumesat 150 g/l FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

5L | 10L

+ Preuzmite katalog

GOLTIX® TITAN

Goltix® Titan je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA metamitron 525 g/l, kvinmerak 40 g/l FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

5L | 10L

+ Preuzmite katalog

POWERTWIN

Powertwin® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA fenmedifam 200g/l, etofumesat 200g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

5L

+ Preuzmite katalog

TOMIGAN® XL

Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.

AKTIVNA MATERIJA fluroksipir 100 g/l, florasulam 2,5 g/l FORMULACIJA: suspoemulzija (SE)

1L | 5L

+ Preuzmite katalog

MERLIN FLEXX

Merlin flexx je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza

AKTIVNA MATERIJA izoksaflutol 240 g/l, PROTEKTANT ciprosulfamid 240 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

1L | 5L

+ Preuzmite katalog

SHIRO 500 WG

Shiro 500 WG je sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

AKTIVNA MATERIJA triflusulfuron-metil 500g/kg
FORMULACIJA: vododisperzne granule (WG)

120g

+ Preuzmite katalog

Tuberon

Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.

AKTIVNA MATERIJA metribuzin 700 g/kg
FORMULACIJA: vododisperzne granule (WG)

1kg | 5kg

+ Preuzmite katalog

>Fungicides

CUSTODIA®

Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA tebukonazol 200 g/l, azoksistrobin 120 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

1L | 5L

+ Preuzmite katalog

SPYRALE®

Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA difenokonazol 100 g/l, fenpropidin 375 g/l
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

5L

+ Preuzmite katalog

MAGANIC®

Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA protiokonazol 175 g/l, difenokonazol 125 g/l
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

1L

+ Preuzmite katalog

MAXENTIS®

Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA protiokonazol 150 g/l, azoksistrobin 200 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana, suspenzija (SC)

5L

+ Preuzmite katalog

BLAUVIT

Blauvit je nesistemični fungicid i baktericid sa preventivnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA bakar - hidroksid 770 g/kg
FORMULACIJA: kvašljivi prašak (WP)

25g | 200g | 1kg | 10kg

+ Preuzmite katalog

BLAUVIT ULTRA SC

Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem, širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive I bakterije.

AKTIVNA MATERIJA bakar hidroksid 368,40 g/l bakar hidroksida, tj. 240 g/l bakra iz bakar hidroksida
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija ( SC )

250ml | 1l

+ Preuzmite katalog

BORDOVSKA ČORBA S-20

Bordovska čorba S-20 je folijarni kontaktni i preventivni fungicid.

AKTIVNA MATERIJA Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida 200g/kg bakra
FORMULACIJA: kvašljivi prašak (WP)

50g | 250g | 1kg

+ Preuzmite katalog

ŽUPASTROBIN

Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.

AKTIVNA MATERIJA azoksistrobin 250 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

100ml | 250ml | 1L

+ Preuzmite katalog

ŽUPAVENT

Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

AKTIVNA MATERIJA bentazon u obliku Na soli 480g/l
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)

1L | 5L

+ Preuzmite katalog

>Insekticides

AGRODECI

Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA deltametrin 25g/l
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

1L

+ Preuzmite katalog

LAIDIR

LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA lambda-cihalotrin 100 g/l
FORMULACIJA: kapsulisana suspenzija (CS)

100ml | 1L

+ Preuzmite katalog

TEFLIX

TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).

AKTIVNA MATERIJA teflutrin 15 g/kg
FORMULACIJA: mikrogranule (MG)

10kg

+ Preuzmite katalog

ABAMEC

Abamec je insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu , povrtarstvu i cvećarstvu.

AKTIVNA MATERIJA abamektin 18g/l
FORMULACIJA: koncentrata za emulziju (EC)

100ml | 1L

+ Preuzmite katalog

LAMBDA 2,5 EC

Lambda 2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.

AKTIVNA MATERIJA lambda- cihalotrin 25g/ l
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

50ml | 200ml

+ Preuzmite katalog

TAJFUN

Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA cipermetrin 200 g/l
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC )

1L

+ Preuzmite katalog

>Wetting agents and Growth Regulators

NEXT®

NEXT® je regulator rasta biljaka koji se primenjuje u usevu ječma.

AKTIVNA MATERIJA trineksapak-etil 250g/l
FORMULACIJA: koncentrovana emulzija (EC)

1L

+ Preuzmite katalog

Contacts


Vladimir Trivković

Seed and pesticide sales manager

064 871 34 58


Republika Srbija

Dimitrije Dokić

Sales specialist

064 871 35 17


Južna Bačka i Srednji Banat

Nikola Terzić

Sales specialist

064 871 34 54


Južni Banat i Centralna Srbija

Mihailo Bošković

Sales specialist

064 871 10 69


Srem i Mačva