Program semena

Program semena obuhvata distribuciju semena pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, uljane repice renomiranih semenskih kuća: LG, Syngenta, Pioneer, Dekalb, NS seme, Euralis...

Anapurna
Airbus
Apache
Absalon
SY Falado
CCB Ingenio
SY Moisson
Gabrio
EXTREM

Kratak opis sorte

- rana KWS sorta pšenice (najranija od KWS sorti)

-visoko-tolerantna na bolesti

-tolerantana na extremne uslove

-dobar tehnološki kvalitet brašna

-čvrsto stablo omogućuje dobru otpornost na poleganje

Seme ječma

Casting
SUM 305
ES Bella
ES Petunia
ES Generalis CL
Sunflora CL
Marquesa CL
Alvarez CL
TAJFUN

Osnovne karakteristike

Tajfun je rano stasna sorta. Potencijal za prinos je preko 5 t/ha. Odlikuje se visokim i stabilnim prinosima u različitim uslovima gajenja. Tajfun je genotip determinantnog tipa rasta. Stabljika je niska do srednje visine (70-90 cm), obrasla smeđim dlačicama. Cvet je ljubičast, zrno krupno sa bledožutom semenjačom i hilumom crne boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Optimalni sklop je 600.000 biljaka po hektaru. Ostvaruje povišene prinose pri uskorednoj setvi, uz povećanje setvene norme za 20-25%. Sorta Tajfun je veoma otporna na poleganje, tako da je pogodna za gajenje u uslovima navodnjavanja. Uspešno se može gajiti kao drugi usev, nakon žetve graška ili ječma. Poslednji rok setve je oko 20. juna.

NS MAXIMUS

Osnovne karakteristike

NS Maximus je srednje stasna sorta. Potencijal za prinos je preko 6 t/ha. Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos. NS Maximus ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama. Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i smeđe obojenim hilumom.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru. Optimalno vreme setve je ceo mesec april. Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

NS APOLO

Osnovne karakteristike

NS Apolo je srednje stasna sorta. Potencijal za prinos je preko 7 t/ha. Odlikuje se visokim i stabilnim prinosima. NS Apolo ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama. Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru. Optimalno vreme setve je ceo mesec april.

SAVA

Osnovne karakteristike

Sava je srednje stasna sorta. Potencijal za prinos je preko 6 t/ha. Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos. Sava ima srednje visoko stablo, obraslo sivim dlačicama. Zrno je srednje krupno sa žutom semenjačom i hilumom žute boje. Dobro izbalansiran sadržaj proteina i ulja.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru. Optimalno vreme setve je ceo mesec april. Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

RUBIN

Osnovne karakteristike

Rubin je kasno stasna sorta. Potencijal za prinos je preko 6,5 t/ha. Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos. Rubin ima srednje visoko stablo, obraslo smeđim dlačicama. Zrno je umerene krupnoće sa semenjačom i hilumom žute boje i povišenim sadržajem proteina. Seme ove sorte je pogodna sirovina za proizvode za ljudsku ishranu.

PREPORUKA ZA GAJENJE

Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru. Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca. Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

VALJEVKA

Osnovne karakteristike

•Potencijal za prinos je 5 t/ha. •Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos. •Valjevka ima stablo srednje visine obraslo sivim dlačicama. •Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom sive boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

•Kao prvi usev za setvu do polovine maja. •Za zakasnelu redovnu setvu. •Za postrnu setvu do druge dekade juna. •Za gajenje u brdskim područjima. •Optimalan sklop je 500.000 biljaka po hektaru.

ES Imperio
ES Darko
ES Decibel CL
ES Vito
SY Harnas

Hibrid koji je odlično prilagođen našim proizvodnim i agroklimatskim uslovima

• Pogodan je i za ranije setve

• Brzo se aktivira u proleće – brz prolećni porast

• Odličan izbor za dobre njive, dobar i u setvi u redukovanoj (min-till) obradi

• Ima stabilan prinos i na lakšim zemljištima

• Dobro podnosi i sušne uslove (u odnosu na konkurentske hibride)

• Srednja visina biljaka, čvrsto stablo

• Srednja dužina vegetacije

• Hibrid visokog i stabilnog potencijala prinosa

SY Iowa

Vrhunski i stabilan prinos

Odlična stabilnost i na lakšim zemljištima Jak paket tolerantnosti na bolesti Phoma sp. (Foma) i Sclerotinia sp. (bela trulež)

Srednje rani hibrid

Srednje visine I čvrstog stabla

Odličan start i porast od nicanja do prezimljavanja

Odlično prezimljavanje

Optimalno vreme cvetanja uz vrhunsku uniformnost

Ujednačeno sazrevanje i visoka tolerantnost na otvaranje mahuna u žetvi

Preporučena gustina setve je 50 biljakapo m2

SY Marten

Srednje rani/kasni hibrid visokog potencijala prinosa

• Prilagođen našim agroekološkim uslovima proizvodnje

• Dobro prezimljava u našim uslovima proizvodnje, dobra tolerantnost na izmrzavanje,

• Brzo kretanje vegetacije u proleće

• Srednje vreme cvetanja

• Biljke srednje do niže, čvrsto stablo dobe otpornosti na poleganje

• Odlična stabilnost prinosa u različitim uslovima proizvodnje (agrotehnika)

• Odlična stabilnost prinosa u sušnijim uslovima proizvodnje

• Visok sadržaj i prinos ulja

• Visoka apsolutna masa 1000 zrna

• Visoka tolerantnost na pucanje mahuna u žetvi

Kontakti


Miloš Mahović

Direktor prodaje

065 224 52 10


Vladimir Trivkovic

Regionalni menadžer

064 871 34 58


Bačka, Srem i Mačva

Nikola Đaković

Regionalni menadžer

064 871 34 14


Banat i Centralna Srbija

Danijel Grnja

Komercijalno stručni saradnik

064 871 34 44


Severna i Zapadna Bačka

Nikola Terzić

Komercijalno stručni saradnik

064 871 34 54


Banat i Centralna Srbija

Mihailo Bošković

Komercijalno stručni saradnik

064 871 1069


Srem i Mačva

Dimitrije Dokić

Komercijalno stručni saradnik

064 871 35 17


Južna Bačka

Nemanja Arsenov

Komercijalno stručni saradnik

064 871 34 69


Srednji I Severni Banat