Kontakt

Agroglobe doo
Bulevar Oslobođenja 60
21000 Novi Sad

Tel: 021 / 48 94 300
Fax: 021 / 48 94 338

e-mail za opšte informacije
office@agroglobe.rs
e-mail za slanje elektronskih faktura
eposta.agroglobe@agroglobe.rs
e-mail ponude, molbe i sl.
marketing@agroglobe.rs

Karijere

    Saglasan/na sam i potvrđujem da sam shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, upoznat/a sa načinom prikupljanja ličnih podataka i da sam saglasan/na sa obradom i čuvanjem istih u navedenu svrhu te da data saglasnost predstavlja osnov MK Grupi za obradu podataka o ličnosti u procesu selekcije i regrutacije kandidata za zaposlenje.

    Pošaljite Vaš CV