Kontakt

AGROGLOBE D.O.O.
Adresa: Bulevar Oslobođenja 60, 21000 Novi Sad
Tel: 021/4894 300
Fax: 021/4894 338


POŠALJI PORUKU

Božidar Kostić
Generalni direktor
021/4894 300

Snežana Petijević
Poslovni sekretar
021/4894 300
office@agroglobe.rs

Slađana Milutinović
Direktor sektora finansija i kontrolinga
021/4894 333
sladjana.milutinovic@agroglobe.rs.

Gordana Lalić
Direktor sektora računovodstva
021/4894 344
gordana.lalic@agroglobe.rs

Igor Opalić
Direktor sektora za opšte i pravne poslove
021/4894 356
igor.opalic@agroglobe.rs

Zoran Vasiljević
Direktor sektora za unapredjenje poslovnih procesa
021/4894 373
zoran.vasiljevic@agroglobe.rsKlik na naslove za detalje


KOMERCIJALNI SEKTOR

CENTRALA

Milan Roganović
Direktor unutrašnje i spoljne trgovine
021/48 943 16
milan.roganovic@agroglobe.rs

Nikola Mijatov
Rukovodilac programa mehanizacije
021/21 559 28
nikola.mijatov@agroglobe.rs

Dragana Kalnak
Menadžer programa pesticida
064/871 34 46
dragana.kalnak@agroglobe.rs

Bojana Janičić
Menadžer programa semena
064/871 34 43
bojana.janicic@agroglobe.rs

Mladen Milutinović
Menadžer programa đubriva
064/871 34 33
mladen.milutinovic@agroglobe.rs

BANAT

Jasna Palinkaš
Marketing i stručna podrška prodaji
064/871 34 69
jasna.palinkas@agroglobe.rs

Nenad Stajković
Marketing i stručna podrška prodaji
064/871 34 54
nenad.stajkovic@agroglobe.rs

Nikola Varga
Komercijalista
064/871 34 29
nikola.varga@agroglobe.rs

Aleksandar Krstić
Komercijalista
064/871 35 10
aleksandar.krstic@agroglobe.rs

Ištvan Štajer
Komercijalista za program mehanizacije
064/871 34 66
istvan.stajer@agroglobe.rs

Dalibor Popović
Komercijalista za program mehanizacije
064/871 34 94
dalibor.popovic@agroglobe.rs

BAČKA

Helena Subotić
Marketing i stručna podrška prodaji
064/871 34 70
helena.subotic@agroglobe.rs

Jovana Žižić
Marketing i stručna podrška prodaji
064/871 34 64
jovana.zizic@agroglobe.rs

Nada Jovanović
Regionalni menadžer
064/871 34 47
nada.jovanovic@agroglobe.rs

Dragana Kvočka
Komercijalista
064/871 34 56
dragana.kvocka@agroglobe.rs

Daniel Grnja
Komercijalista
064/871 34 44
daniel.grnja@agroglobe.rs

Srđan Vučenov
Komercijalista za program mehanizacije
064/871 34 95
srdjan.vucenov@agroglobe.rs

SREM I MAČVA

Danijela Mijatov
Marketing i stručna podrška prodaji
064/871 34 34
danijela.mijatov@agroglobe.rs

Jovan Mihajlović
Komercijalista
064/871 34 52
jovan.mihajlovic@agroglobe.rs

Saša Šaponja
Komercijalista
064/871 34 45
sasa.saponja@agroglobe.rs

Karlo Hrubenja
Komercijalista za program mehanizacije
064/871 34 57
karlo.hrubenja@agroglobe.rs

CENTRALNA SRBIJA

Karlo Hrubenja
Komercijalista za program mehanizacije
064/871 34 57
karlo.hrubenja@agroglobe.rs

KLJUČNI KUPCI

Slavko Zečević
Regionalni menadžer
064/871 34 61
slavko.zecevic@agroglobe.rs

SEKTOR FINANSIJA I KONTROLINGA

Mirjana Pandžić
Šef finansijske operative
021/4894 304
mirjana.pandzic@agroglobe.rs

Neda Čičarević Tepić
Šef službe kontrolinga
021/4894 364
neda.cicarevic.tepic@agroglobe.rs

SEKTOR ZA SEMENSKU PROIZVODNJU

Dragica Janković
Direktor proizvodnje
Mob: 064/871 3438
dragica.jankovic@agroglobe.rs

Vladimir Jovanović
Referent proizvodnje
064/871 34 72
vladimir.jovanovic@agroglobe.rs

Uroš Ćurčić
Referent proizvodnje
064/871 34 19
uros.curcic@agroglobe.rs

Pošaljite nam poruku