Delatnosti > Skladištenje i logistika

Skladištenje i logistika

AGROGLOBE tokom godine vrši otkup i skladištenje uljarica i žitarica u silosima i podnim magacinima. U magacinskim prostorima skladišti i repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju: pesticide, semena, i mineralno đubrivo. U svim objektima pruža i usluge lagerovanja robe za firme i fizička lica. U nastojanju da postigne što veću zastupljenost i da što kvalitetnije pokrije tržište, pored svojih skladišnih kapaciteta koristi i usluge drugih silosa i magacina.


SKLADIŠTA AGROGLOBE-A

AGROGLOBE DOO, MAGACIN NOVI BEČEJ

NOVI BEČEJ - KUMANAČKI PUT BB

Radovan Subotički
Tel: 023/773 942
Fax: 023/773 948
Mob: 064/8713-501

Skladišni kapacitet: 3.411,74 m2.
Podni magacini za lagerovanje semena, pesticida i mineralnih đubriva.

AGROGLOBE DOO, MAGACIN SREMSKA MITROVICA

SREMSKA MITROVICA - JARAČKI PUT BB

Zoran Glumčević
Tel: 022/621 660
Fax: 022/626 655
Mob: 064/8713 453

• Skladišni kapaciteti:
22.000 t
10.246 m2
• Magacin, kapacitet za žitarice 7.000 tona
• Rezervoar, kapacitet za žitarice 15.000 tona.
• Industrijski pružni kolosek, dnevni kapacitet utovara 2000 tona.
• Sušara kapaciteta 35t/h. Transportna oprema, kapaciteta 80t/h.

AGROGLOBE DOO, SILOS ČOKA

ČOKA - PALIH BORACA BB

Jugoslav Moldovanov
Tel: 0230/71 086
Fax: 0230/71 086
Mob: 064/8713 415

Skladišni kapacitet: 20.000 tona.

Betonski magacin. Poseduje i sušaru tipa Cer Čačak, model PU 1000. Kapacitet sušare je 32 t/h, na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 24 na 14 % vlage. Lociran je na pruzi i ima mogućnost prijemne i otpremne manipulacije na zelezničkom koloseku.

AGROGLOBE DOO, SILOS MELENCI

MELENCI - BAŠAIDSKI PUT BB

Dragiša Todorović
Tel: 023/731 466
Fax: 023/731 466
Mob: 064/8713 420

Skladišni kapacitet: 16.000 tona.

Betonski silos opremljen “Strahl” sušarom - modela 8000 FR /8, kapaciteta 24 t/h na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 24 na 14 % vlage.

AGROGLOBE DOO, SILOS KUKUJEVCI

KUKUJEVCI - EKONOMIJA BB

Miljević Saša
Tel: 022/742 400
Fax: 022/742 400
Mob: 064/8713 435

Skladišni kapacitet: 20.000 tona.

Silos metalne konstrukcije opremljen “Strahl” sušarom - modela 6000 FR/6, kapaciteta 20 t/h na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 24 na 14 % vlage.

AGROGLOBE DOO, SILOS RUMA

RUMA - VUKA KARADŽIĆA BB

Dušan Poznan
Tel: 022/474 179
Fax: 022/474 179
Mob: 064/8713-482

Skladišni kapacitet: 20.000 tona.

• Silos metalne konstrukcije. Poseduje sušaru tipa Pobeda DVSZ 9 sa dva tornja kapaciteta sušenja 30 tona kukuruza sa 30 % na 14 % vlage, dva usipna koša prijemnog kapaciteta 60 i 100 t/h. Silos poseduje duple transportne linije što omogućava istovremenu manipulaciju sa dve ili više vrsta roba.
• Lociran je na pruzi i ima mogućnost prijemne i otpremne manipulacije na železničkom koloseku.

AGROGLOBE DOO, SILOS SEČANJ

SEČANJ - PARTIZANSKI PUT BB

Milan Vajagić
Tel/Fax: 023/841 506
Tel/Fax: 023/842 131
Tel/Fax: 023/842 132

Skladišni kapacitet: 28.088 tona.

Betonski silos kapaciteta 3000 t. Poseduje sušaru kapaciteta 24t/h na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 28 na 14% vlage. Silos metalne konstrukcije kapaciteta 23.160 tona ( 7.720 t u pripremi). Opremljen “Strahl” sušarom kapaciteta 50 t/h na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 24 na 14 % vlage. Podni magacin 2000 tona. Metalne ćelije za brzi utovar 388 t (u pripremi). Tampon ćelija 540 t.

AGROGLOBE DOO, SKLADIŠTE ULJMA

ULJMA - RITSKI PUT BB

Božidar Stojanov
Tel: 064/8713-518

Skladišni kapacitet: 3.000 m2.

Podni magacin sa automatskim punjenjem i pražnjenjem kapaciteta.
AB konstrukcija temelja objekta sa lakom čeličnom krovnom konstrukcijom i betoniranim podom.

Kontakt

Tel: 021/4894 326
Fax: 021/4894 323


Marko Apt
Logističar programa semenske robe, pesticida i održavanje opreme
Tel: 021/4894 376
Mob: 064/871 3 475
marko.apt@agroglobe.rs

Tamara Damjanac
Referent logistike semenske robe, pesticida i zaštite životne sredine
Tel: 021/4894 367
Mob: 064/871 3 449
tamara.damjanac@agroglobe.rs

Magacini

AGROGLOBE DOO, MAGACIN NOVI BEČEJ

KUMANAČKI PUT BB - NOVI BEČEJ

Radovan Subotički
Tel: 023/773 942
Fax: 023/773 948
Mob: 064/8713-501

AGROGLOBE DOO, MAGACIN SREMSKA MITROVICA

JARAČKI PUT BB - SREMSKA MITROVICA

Zoran Glumčević
Tel: 022/621 660
Fax: 022/626 655
Mob: 064/8713 453

Silosi

Svetozar Budimčić
Koordinator poslovanja sopstvenih skladišnih kapaciteta
Mob: 064/871 3 431
svetozar.budimcic@agroglobe.rs

Branko Zubac
Mob: 064/871 3 451
branko.zubac@agroglobe.rs

AGROGLOBE DOO, SILOS ČOKA

PALIH BORACA BB - ČOKA

Jugoslav Moldovanov
Tel: 0230/71 086
Fax: 0230/71 086
Mob: 064/8713 415

AGROGLOBE DOO, SILOS MELENCI

BAŠAIDSKI PUT BB - MELENCI

Dragiša Todorović
Tel: 023/731 466
Fax: 023/731 466
Mob: 064/8713 420

AGROGLOBE DOO, SILOS KUKUJEVCI

EKONOMIJA BB - KUKUJEVCI

Miljević Saša
Tel: 022/742 400
Fax: 022/742 400
Mob: 064/8713 435

AGROGLOBE DOO, SILOS RUMA

VUKA KARADŽIĆA BB - RUMA

Predrag Ilić
Tel: 022/474 179
Fax: 022/474 179
Mob: 064/8713-482

AGROGLOBE DOO, SILOS SEČANJ

PARTIZANSKI PUT BB SEČANJ

Milan Vajagić
Tel/Fax: 023/841 506
Tel/Fax: 023/842 131
Tel/Fax: 023/842 132

SKLADIŠTA

AGROGLOBE DOO, SKLADIŠTE ULJMA

RITSKI PUT BB ULJMA

Božidar Stojanov
Tel: 064/8713-518